גראונד קפה שלמה המלך 6 קריית אונו טלפון: 03-656-6616